Hoveddel Side topp

kl. 08.00

kl. 08.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Betydningen av teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet i vegtrafikken

Foredragsholder: Tale Ørving, forsker, Transportøkonomisk institutt


kl. 09.00

Automatisert og samvirkende vegtransport

Foredragsholder: Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens vegvesen

Les mer om foredraget her.

kl. 09.30

Mingling og besøk på stands

kl. 09.50

Driv – Sanntidsinformasjon og beslutningsstøtte i Sporveien

Foredragsholder: Marius Sommerseth, leder Digitalisering og Innovasjon, Sporveien og Ulrik Lie, konsulent, Bouvet

Les mer om foredraget her.

10:20

Moving toward autonomous systems with Digital Twins

Foredragsholder: Ken Olling, Managing Enterprise Architect, Capgemini

kl. 10.50

Mingling og besøk på stands

11:05

Big data på traust jernbaneinfrastruktur

Foredragsholder:  Anna Gjerstad, leder Smart vedlikehold i Bane Nor

Les mer om foredraget her.

11:35

Hvem leverer din neste transporttjeneste?

Foredragsholder:  Frode Kjos, programansvarlig Smart Transportation, Acando

Les mer om foredraget her.

12:05

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn