Hoveddel Side topp

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

kl. 08.30

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.35

Praktisk bruk av kunstig intelligens og stordata

Christel Borge, administrerende direktør i Entur AS

Les mer om foredraget her.

kl. 09.00

Hvordan gjøre det enklere å reise kollektivt og miljøvennlig?

Kristin Kjøge Jansson, digitaldirektør i Vy

Les mer om foredraget her.

kl. 09.25

Systemer for autonom mobilitet – hvordan skaper vi et landslag?

Torun Degnes, daglig leder i SAMS Norway

Les mer om foredraget her.

kl. 09.50

Hva skal til for å lykkes med kommersialisering og eksport av norsk teknologi og norske løsninger?

Helen Roth, daglig leder i VIA – Vital infrastruktur arena

Les mer om foredraget her.

kl. 10.10

kl. 10.20

Mens vi venter på vegprising

Silje Færestrand, VP Norway and DSRC Sales i Q-Free

Les mer om foredraget her.

kl. 10.45

Testarena Norefjell, grønn og bærekraftig mobilitet. ITS og mobilitet konvergerer?

Olav Madland, CEO,  Applied Autonomy

Les mer om foredraget her.

kl. 11.10

Hva er behovet for data for utviklingen av transportsystemet

Jacob Trondsen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen

Les mer om foredraget her.

kl. 11.30

Takk for i dag!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn