Hoveddel Side topp

Jacob Trondsen

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen

Hva er behovet for data for utviklingen av transportsystemet

Automatisering av transportsystemet stiller store krav til datagrunnlaget. Statens vegvesen og andre offentlige virksomheter har gjennom mange år stilt sine data tilgjengelig  for private aktører. Er det på tide at vi kan forvente å få noe tilbake?

Jacob Trondsen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har erfaring fra både privat næringsliv og offentlig virksomhet. Han har siden 2016 vært avdelingsdirektør i Vegdirektoratet med ansvarsområde innenfor ITS og trafikkstyring.

Silje Færestrand

VP Norway and DSRC Sales i Q-Free

Mens vi venter på vegprising

Hvordan kan dagens smarte transportløsninger utnyttes på en bedre og mer bærekraftig måte? I Q-Free jobber vi med å finne de gode og praktiske løsningene som svarer på dette, samtidig som vi ser inn i fremtiden. Hør hvilke nye applikasjonsområder vi ser for DSRC teknologi og bombrikken, i lys av Bompengereformen og nye private utstedere, som kan gjøre eksisterende infrastruktur mer samfunnsnyttig og forbrukervennlig.

Silje Færestrand er leder for det norske markedet i Q-Free, hvor hun har jobbet siden 2009.

Olav Madland

CEO i Applied Autonomy

Testarena Norefjell, grønn og bærekraftig mobilitet. ITS og mobilitet konvergerer?

Torun Degnes

Daglig leder i SAMS Norway

Systemer for autonom mobilitet – hvordan skaper vi et landslag?

SAMS Norway er sterkt voksende klynge av aktører som samarbeider om å skape fremtidens mobilitetsløsninger der autonomi og teknologi kombineres til løsninger med et brukerorientert perspektiv. Gjennom å legge et systemperspektiv til grunn kan våre partnere tilby nyttige løsninger på komplekse samfunnsbehov. Sammen representerer vi en omfattende portefølje av løsninger. Sammen med modige kunder og strategiske samarbeid, bygges ny norsk verdiskaping. SAMS er katalysator for slike samarbeid og har som mål å etablere et sterkt landslag av aktører som kan ta betydelige andeler i eksportmarkedet for autonome mobilitetssystemer.

Torun Degnes er daglig leder i næringsklyngen SAMS Norway. Torun er en erfaren klyngeleder og har vært med og etablert SAMS Norway. Hun er utdannet industridesigner fra Oslo og med over 20 års operativ erfaring fra ulike roller innen innovasjon, design- og teknologiutvikling for ulike industrisegmenter. Hun har tidligere hatt styreverv i Innovasjon Norge og Norsk Designråd, og er medlem av investeringskomiteen for Østfold og Follo Nyskapingsfond.

Christel Borge

Administrerende direktør i Entur AS

Praktisk bruk av kunstig intelligens og stordata

Alle snakker om kunstig intelligens, stordata og bærekraft, men hva kan vi egentlig forutsi med kunstig intelligens og hvilke bærekraftsutfordringer kan stordata bidra til å løse? Det er et mål å ta i bruk mer teknologi, men hvordan skal vi samarbeide for å kombinere fysisk og digital infrastruktur til beste for bærekraftig samferdsel?

Christel Borge har vært administrerende direktør i Entur AS siden august -20. Hun kommer sist fra stillingen som administrerende direktør i Dipper AS, et Telenor-eid mobilselskap for bedrifter. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO Office. Hun har også bakgrunn fra McKinsey.

Kristin Kjøge Jansson

Digitaldirektør i Vy

Hvordan gjøre det enklere å reise kollektivt og miljøvennlig?

Vy skal gjøre det enklere å reise kollektivt og miljøvennlig. I dette innlegget presenteres noen av våre nye tjenester og strategien bak. Kristin Kjøge Jansson har jobbet med digitale kundetjenester i Vy i 10 år. På den tiden har Vy app blitt lastet ned 3,3 millioner ganger og ca. 80% av alle togbilletter i Norge bestilles gjennom Vy-app eller vy.no.

Helen Roth

Daglig leder i VIA – Vital infrastruktur arena

Hva skal til for å lykkes med kommersialisering og eksport av norsk teknologi og norske løsninger?

VIA er en av landets største næringsklynger og skal bidra til smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane. I dette innlegget reflekterer Helen Roth over hvordan en kan styrke bedrifters muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger, og hva som skal til for å lykkes i et internasjonalt marked.

Helen Roth er daglig leder i VIA – Vital infrastruktur arena, og har vært med å bygge opp klyngen fra grunnen av tilbake til 2016 da den ble etablert som Norwegian Tunnel Safety Cluster. I perioden 2008 – 2017 jobbet hun i næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og hun har jobbet med næringsutvikling, forskning og innovasjon i en årrekke.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn