Hoveddel Side topp

Computerworld ønsker velkommen til PublicWorld 3. mai

Den digitale kommunen

For andre gang arrangerer Computerworld en heldagskonferanse om IT for kommunalsektoren. I år samler vi både politikere og ansatte i norske kommuner, på Ullevaal Business Class, for å lære av hverandre og finne veien mot en raskere digitalisering av norske kommuner.

Den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen, ledet av økonomiprofessor Jørn Rattsø, slår fast at eldrebølge, lavere oljeinntekter og en offentlig sektor som vokser kraftig, kan kvele all vekst i norsk økonomi. Utvalget varsler at vi står overfor store omveltninger, og at digitalisering er en helt sentral del av løsningen.

Hovedfokuset på Plublicworld 2016 blir derfor hvordan kommunene kan løse sine primæroppgaver bedre ved hjelp og bruk av IKT. I et samarbeid med blant andre KS, Abelia, IKT-Norge, Norstella og Altinn vil du denne dagen få et innblikk i «Kommune 429», som er en heldigital kommune hva gjelder alt fra byggesaker, til økonomistyring til det nyeste av velferdsteknologi innen pleie- og omsorgssektoren. 

Konferansen vil handle om alt fra bedre interne arbeidsprosesser ved bruk av informasjonsteknologi, til IKT i skolen og digitale tjenester for kommunens innbyggere.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner dagen. Og blant andre spennende foredragsholdere vi vil ha med er: tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meyer fra First House, kommunaldirektør Arild Sundberg i Oslo kommune, direktør i Marianne Andreassen i Lånekassen, Odd Ruud i Digitale Gardermoen – for å nevne noen. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn