Hoveddel Side topp

kl. 08.30

kl. 08.55

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Michael Oreld

kl. 09.00

Digitalt førstevalg for kommunene – den digitale agendaen

Foredragsholder: Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer her.

kl. 09.40

Mingling og besøk på stands

kl. 09.55

Vi lager en digital kommune!

Foredragsholdere: Lillian Nærem, rådman, Hurdal kommune, Aleksander Øines, PA Consulting Group, Camilla Glasø, Capgemini

Les mer her

 

kl. 10.45

10.55

Regjeringen må innføre tydeligere krav og flere incentiver for å øke digitalisering i kommunene

Foredragsholdere: Håkon Haugli, administrerende direktør, Abelia

Les mer her

11.25

Innbyggerne i sentrum for den digitale transformasjonen

Foredragsholder: Tor Kramvik Sivertsen, leder for digitalisering , Capgemini Norge

11.55

kl. 12.40

Kommunalt selvstyre og digitalisering

Foredragsholder: Morten Andreas Meyer, partner, First House

Les mer her

13.10

Digitalisering, et hinder eller et fremskritt?

 

Foredragsholder: Fredrik Kallum, Regional Sales Manager Collaboration, Cisco Norway

 

kl. 13.40

Mingling og besøk på stands

13.55

Digitaliseringen i offentlig sektor går for sakte - innbyggerne fortjener bedre

Foredragsholder: Marianne Andreassen, medlem i produktivitetskommisjonen og administrerende direktør i Lånekassen

Les mer her

14.25

Digitale erfaringer fra Oslo kommune

Foredragsholder: Arild Sundberg Kommunaldirektør, Oslo Kommune

Les mer her

14.55

kl. 15.05

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med digitalisering i kommunal sektor

Foredragsholder: Odd Ruud Administrerende direktør, Digitale Gardermoen IS

Les mer her

15.35

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet

Foredragsholder: Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, KS

Les mer her

16.15

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn