Hoveddel Side topp

Program

TelecomWorld

23- 24. september, Quality Hotel Expo, Fornebu.

Vi setter spesielt søkelyset på om telenettene er robuste nok til å møte dagens og morgendagens behov for kritiske samfunnsfunksjoner. Trenger vi et nytt nasjonalt stamnett eller har vi det allerede? Vi spør også om telebransjen i Norge er lønnsom nok til å utvikle verdensledende tjenester. Går priskonkurransen og amerikansk tjenestedominas ut over norske operatørers evne til å levere god nok infrastruktur?  Endelig tar vi for oss innovasjon og ulike aktørers posisjonering i kampen om hjemmene. Er det Apple og Google som vil dominere? I hvilken grad utfordres distributør-rollen som Get, Canal Digital og Altibox har i dag?

Last ned fullstendig program her.

Registrering

"Kampen om hjemmet"

 • Innovasjon og tjenesteutvikling
 • Aksess og TV – hva mer?
 • Smarte hus – bare for nybygg?
 • Nettbrettet – morgensdagens dekoder
 • Er TV over fiber bedre TV?
 • Kan tele tjene enda mer på TV?

Vårt smarte hjem i 2020

Foredragsholder: Arne Krokan, NTN

Les mer om foredragsholder her. 

Uten TV-pakker og lisens – bedre og billigere?

Foredragsholder: Jørn Slåtten, VP Marketing Broadnet

Les mer om foredragsholder her. 

Lyse perspektiver - fremtidens bolig er her

Foredragsholder: Jan Holm, Adm. Direktør, Lyse Smart

Les mer om foredragsholder her. 

Pause

Mingling og besøk på stands

Les mer om foredragsholder her. 

Strømme-TV, tillegg eller erstatning for lineært TV?

Foredragsholder: Bjarne Andre Myklebust, NRK

Les mer om foredragsholder her. 

Jus for smarte hus

Foredragsholder: Arve Føyen, partner, Føyen Advokatfirma

Les mer om foredragsholder her. 

Strategi for morgendagens Triple Play

Foredragsholder: Eirik Lunde, konsernsjef Telio Group

Les mer om foredragsholder her. 

En operatørs svar på OTT-utfordringen

Foredragsholder: Øyvind Husby, Get/Kabel Norge

Les mer om foredragsholder her. 

Lunsj

Investeringer og lønnsomhet i telebransjen

 • Økt investeringsbehov – krever det økt lønnsomhet?’
 • Er fast bredbånd mer lønnsomt enn mobilt?
 • Kan prisreduksjoner forenes med økt investeringslyst?
 • Hva må til for å nå 100Mbit/s til 90% innen 2020?

New challenges for Telecom operators

Foredragsholder: Jorge Santos, partner og leder av EMA Competence Center Telecommunications, KPMG

Les mer om foredragsholder her. 

Lønnsomhet og investeringer i norsk telebransje

Foredragsholder: Espen Torgersen, teleanalytiker Carnegie

Les mer om foredragsholder her. 

Telenor Norge - lønnsomhet og investeringer

Foredragsholder: Berit Svendsen, Adm. Direktør, Telenor Norge

Les mer om foredragsholder her. 

Fiberaksess gir langsiktig lønnsomhet

Foredragsholder: Toril Nag, Konserndirektør, Lyse

Les mer om foredragsholder her. 

Pause

Mingling og besøk på stands

Markedsstyrt fiberutbygging - hvordan dekke hvite flekker på kartet

Foredragsholder: Bjørn Rønning, Norsk Fiberforum/IKT Norge

Les mer om foredragsholder her. 

Statens rolle i spleiselag for bredbånd

Foredragsholder: Reynir Johannesson, Samferdselsdepartementet

Les mer om foredragsholder her. 

Paneldebatt

Mer informasjon kommer!

Festmiddag, Stand-up show med Gustav Nilsen

Fordrink, festmiddag og underholdning i Expo-salen, Quality Hotel Expo, Fornebu. (inkludert i deltakeravgift).

Stand-up show -  komiker Gustav Nilsen

24. september

"Robuste nett"

 • Hvor robuste er våre telenett i en rivende utvikling der vår avhengighet øker for hver dag som går? 
 • Hvor langt ut i nettene finnes det skikkelig redundans? 
 • Betyr moderne velferdsteknologi at mobilnett bør ha sømløst samspill mellom 4G mobilnett og fastnett? 
 • Rekker de kommersielle operatørenes sikkerhetsnivå til skikkelig nasjonal sikkerhet for kritiske samfunnsfunksjoner?  
 • Hvem skal betale for å utbedre dagens sikkerhetsbrist?
 • Bør fastnettene bli automatisk backup for hverandre?

Hvem skal betale for redusert sårbarhet?

Foredragsholder: Per Morten Torvildsen, Viseadministrerende Direktør, Broadnet

Les mer om foredragsholder her. 

Økt avhengighet krever nye løsninger

Foredragsholder: Håkon Grimstad, daglig leder, Norsk Helsenett

Les mer om foredragsholder her. 

Sårbarhet i mobilnettene

Foredragsholder: Amund Kvalbein, Senior konsulent, Nexia

Les mer om foredragsholder her. 

Pause

Mingling og besøk på stands

Robust alternativ IP-fiber

Foredragsholder: Tore Kristoffersen, Konseptdirektør Altibox

Les mer om foredragsholder her. 

Større avhengighet - større sikkerhet

Foredragsholder: Guttorm Albrigt Hansen, Fungerende CTO, telenor Norge

Les mer om foredragsholder her. 

Prioriterte tiltak for sikrere nett

Foredragsholder: Elisabeth Aarsæter, Assisterende direktør, Post og teletilsynet

Les mer om foredragsholder her. 

Mer informasjon kommer!

Foredragsholder: TBA

Avslutning/ Lunsj

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn