Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum 9. mars

God testing er en forutsetning for en vellykket digitalisering gjennom å gi bedriften IT-løsninger som bygger oppunder effektivisering og bedre beslutningsgrunnlag. Både utviklingsprosjektet og forretningssiden/forvaltningen må involveres. På CIO Forum Test får du et innblikk i virksomheter som har lykkes med å skape gode og effektive testmiljøer som gjennomsyrer organisasjonen.

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost.

Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. CIO Forum har mellom 60 - 130 deltagere i salen. Ideen er at IT-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn