Hoveddel Side topp

Programmet oppdateres fortløpende.

Kari Nessa Nordtun - ordfører i Stavanger kommune, åpner ITS-forum

Jonas Helmikstøl - gründer og daglig leder i elbilladerselskapet Easee

Kåret til årets nyskaper 2022 av Dagens Næringsliv, vinneren av «årets bærekraft» i Ledertalentene av E24, EY Entrepeneur Of The Year 2021

Easee skal forme fremtidens strømnett og bedriftskultur. Det innebærer å bygge skalerbar og fremtidsrettet teknologi, samtidig som vi går foran og setter folk først.

Peter Bardenfleth-Hansen - CEO, Zaptec. Chairman, Ex-Tesla & direct report to Elon Musk

With his broad background from Tesla and the e-mobility industry, the new CEO for Zaptec, Peter Bardenfleth-Hansen, is ready to strengthen the position of Zaptec as a leading player in EV charging solutions, not only in Norway but also Europe and the rest of the world.

Tom Kalsås - statssekretær, Samferdselsdepartementet

Han har bakgrunn som gruppeleder for Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe, og har tidligere jobbet som advokat i Haver Advokatfirma i perioden 2011 til 2019, men unntak av perioden 2014 til 2017 da han hadde permisjon for å være dommerfullmektig i Stavanger tingrett. Han har også jobbet som produksjonsmedarbeider i Reslink AS.

Han har siden 2011 vært kommunestyrerepresentant i Gjesdal kommune, og siden 2019 vært fylkestingsrepresentant i Rogaland. I tillegg har han vært vara til Stortinget fra 2017 til 2022.

Edith Kristin Nøkling er administrerende direktør i Kolumbus – Norges mest innovative mobilitetsselskap.

Med omfattende ledererfaring i offentlig og privat sektor har Edith over 20 års praksis fra bransjer og virksomheter med vesentlige samfunnsfunksjoner.

Som regiondirektør i Forbrukerrådet og kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester, har Edith fått betydelig erfaring med det som stadig er hennes viktigste prioritering: kundeperspektivet og brukeropplevelsen.

I Kolumbus kombinerer Edith sin lederkompetanse og innsikt i kundeperspektivet med lidenskapen for å skape bedre samfunn. Nå er hovedmålet å være en solid bidragsyter i Kolumbus’ arbeid med å gjøre det så enkelt som mulig å ta bærekraftige reisevalg i Rogaland.

Hvordan kan vi bruke data til å levere mer brukervennlige løsninger innen samferdsel?

Henning Dahl - Chief Business Development Officer i Corvus Energy

Corvus Energy har levert mer enn 400 batteriinstallasjoner til maritim næring globalt. Batteriene leveres med integrert IoT dataløsning, og Corvus forvalter store mengder operasjonelle data. Corvus vil dele noen tanker om hvordan disse dataene kan utnyttes til bedre brukeropplevelser – til glede for reisende, rederier og samfunnet.

Henning Dahl er Chief Business Development Officer I Corvus Energy. Han har mange års erfaring som rådgiver og forretningsutvikler i samspillet mellom data, teknologi, forretning og brukeropplevelse.

Rogaland – et industrieventyr

Ketil Solvik-Olsen er daglig leder i Seabrokers Fundamentering, og inititativtaker til Drill&Drive-konseptet som utvikles sammen med lokale aktører på Jæren. Han er styremedlem i Mobility Forus som tester ut autonome busser, og styreleder i Steer som utvikler systemer for autonome dumpere i gruvenæringen. Han har i tillegg styreverv i en rekke startup-selskap innen teknologi, sikkerhet, miljø og transport.

Solvik-Olsen har lang politisk fartstid og var samferdselsminister i fem år, fra 2013-2018. Han likte godt kombinasjonen mellom forbedring av fysisk infrastruktur og utvikling av teknologiske løsninger for bedre transportflyt og redusert miljøbelastning. Han var fra 2005 til 2011 medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, og fra 2011 til 2013 i finanskomiteen. Han er i dag 1. nestleder i Frp.

Han har fra sin oppvekst på bensinstasjon på Bryne funnet sitt hjem i bredden av samferdselstemaer, og tidligere jobbet i rederiet Leif Höegh & Co, Møller-gruppen, Hydrolift Smart City Ferries og OSM Aviation. Han er ivrig syklist og dyrker bilhobby. Solvik-Olsen har mastergrad i økonomi fra University of Toledo i Ohio i USA.

Arild Tjomsland - medgründer i Kobla

Arild er industridesigner og prosessleder. Han har utviklet og introdusert innovasjonsprogrammer hos store norske bedrifter med global rekkevidde og ledet prosjekter for å fremme bærekraft siden 2006. Med Kobla prøver Arild å gjøre samfunnets nullvekstmål til et personlig anliggende for hver enkelt av oss.

Øke forutsigbarhet og framkommelighet for trafikanter og næringsliv gjennom utvikling av nye digitale tjenester og verktøy

Ragnhild Bechmann fra Statens vegvesens strategiske program Forutsigbar framkommelighet. 

Automasjon fra NEVS perspektiv

Self-driving technology and its current use-cases such as robot-taxis is not a game-changer and carries marginal value gains, if at all. For it to be truly profound, one has to identify where and when it will benefit.

Stener Risa Hansen works as a business developer for NEVS, with the responsibility of building up NEVS' venture in Norway and the Nordic region. He has previously worked for Spare Labs Inc and was responsible for building up their Nordic venture.

Grethe Skundberg - CEO Link Capital / General Partner / Board Member / Investor

Fueling groundbreaking ideas, excellent teams and rocketstar companies. Changemaker and concept developer with a passion for new technology, innovation and business development. Contributing to moving transportation to mobility as a service ( MaaS). Several positions as Board member. Founder and Investor in scale up companies.

Rune Eiterjord - Nordland fylkeskommune, prosjektleder for Smartere transport Bodø og Reis Digital Plattform

Tomas Levin - sjefsingeniør i Statens Vegvesen, vil snakke om Vegvesenets rolle i MODI (rekordstort EU-prosjekt om førerløs tungtrafikk). 

Muligheter i data fra oppkoblede biler

Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein er gründere av selskapet Testnor. Gründerne har bakgrunn fra internasjonal industri- og forretningsutvikling.

Testnor tilbyr tjenester for test av elektrisk og automatisert transport under virkelige forhold. Selskapet leverer planlegging, gjennomføring og datainnsamling i testoperasjoner og skal bidra til sikrere, smartere og mer miljøvennlig transport.

Robo-technology and shared mobility for Smart Livable Cities

Charlotte Eisner - Head of Business Development, CEVT AB

In Society 5.0 everything will be connected. Robotechnology, shared mobility, data storage and analysis etc, form the future context of transportation. Vehicles will have several different roles and add value to the eco system of the smart livable city. Charlotte Eisner, Head of Business Development at CEVT shares insights on what to expect when and will take you on a journey through challenges as well as opportunities ahead.

Charlotte Eisner is Head of Business Development at CEVT AB in Gothenburg. She is also a board member at AwardIT (publ) and Fossil Free Marine, a member of the Advisory Board at Robot Minds and ElectriCITY Innovation. She is a Scale Up professional, with a past in roles as CEO and Chief Commercial Officer, with a constant focus on business development and commercial product development. In addition to this, she is and has been a co-founder of, as well as board member and advisor, in companies that operate in the field of sustainable solutions: Among other things, development of electric car charging, charging current allocation, solar energy, energy storage, energy optimization. Her track record shows Swedish award-winning and patented or design-protected solutions at the companies Charge Amps, DEFA , Ferroamp and Fossil Free Marine among others.

She has a background in developing, designing, launching and establishing complex products and services as a management consultant and as a company leader. Previous employers and clients in addition to those already mentioned are Mercuri International, Avant, SAS Eurobonus and NEVS.

Alt i en Kolumbus-app

Siri Hamre von Krogh - prosjektleder for app i Kolumbus – Norges mest innovative mobilitetsselskap

Kolumbus er Rogalands kollektivtransportselskap og har det siste tiåret markert seg som ganske så innovative, både i norsk og internasjonal sammenheng. Siri von Krogh er prosjektleder for Kolumbus sin app og vil fortelle om hvordan bruke kompleks teknologi til å gjøre det enkelt å reise kollektivt. For eksempel ved å la betaling skje helt av seg selv basert på distansen man reiser eller sørge for at bussen automatisk stopper både der du skal på og der du skal av. En rekke ulike datakilder, systemer, sensorer og selskaper må jobbe sammen få alt dette til å fungere.
Siri har 15 års erfaring fra utvikling av digitale produkter og systemer, og brenner for å få teknologi til å bli bra for folk. Hun har en master i softwareutvikling og en bachelor i filosofi.

Wenche Teigland - Acting CEO / Chair, Fount

Wenche Teigland has 25 years of top mngt experience from energy and infrastructure in Norway and internationally from companies such as Aker, Aibel, Gasnor and Eviny. She has a master in Mechanical Engineering from SDSM&T (1989) and master in Technical management from NTNU (2019). She helds several board positions in state-owned, listed/unlisted and start-up companies.

Kan veiprising skape et mer rettferdig trafikksystem?

Ola Martin Lykkja - Q-Free Norge, prosjektleder ITS

Ola Martin Lykkja har jobbet med C-ITS produkter og veiprising i Q-Free siden 2009. Han har vært prosjektleder for både nasjonale og EU prosjekter i denne tiden. Ha deltar i standardiseringsarbeid i ETSI og CEN innenfor fagfeltet. 

Q-Free har gjennom GeoSUM og GeoFlow prosjektene i samarbeid med Statens vegvesen og SINTEF utviklet et konsept for veiprising der det er lagt stor vekt på skalerbarhet og personvern samt at utstyret skal være billig og enkelt å installere i alle typer kjøretøy. Dette arbeidet har blitt aktualisert med konseptvalgutredningen om veiprising der utgangspunktet er omleggingen av avgiftssystemet for veibruksavgift nå som en større og større andel av kjøretøy er elektriske og ikke lenge betaler avgift via drivstoffpumpene.

Hva med hydrogen – et perspektiv fra Toyota

Espen Olsen - informasjonssjef i Toyota Norge

Når blir flytrafikken grønn?

Andreas Kollbye Aks - Chief Executive Officer i Widerøe Zero 

Videre vekst for elektriske kjøretøy i Norge: Utfordringer og muligheter sett fra et infrastrukturperspektiv

Johan Høgåsen-Hallesby - Co-founding partner i Beta Mobility
Øystein Refsnes - Vice President Capgemini Invent, ansvarlig offentlig sektor og samferdsel 

Norge har i lang tid vært globalt ledende innenfor elektriske kjøretøy, gjennom høye salgstall og markedsandeler sammenlignet med lignende land. Samtidig er andelen elektriske kjøretøy lav sett i lys av det totale antallet kjøretøy på tvers av kjøretøyskategorier. Infrastrukturen som omgir markedet for elektriske kjøretøy er kompleks og består av et bredt aktørbilde, som må samhandle for å tilby et godt ladetilbud. Med fokus på privat sektor og infrastruktursiden, har vi undersøkt utfordringer for videre vekst, samt hvilke muligheter dette gir for aktørene i økosystemet. 

Johan Høgåsen-Hallesby er Co-founding partner i Beta Mobility og sitter i advisory board for Startuplab Mobility. Han har faglig bakgrunn fra Arkitekthøyskolen/tjenestedesign og var med på å bygge opp bysykkeltilbudet i Oslo, Bergen og Trondheim. Johan har en særlig interesse for mobilitetsdata og startet blant annet teknologiselskapet Urban Sharing.

Øystein Refsnes er Vice President i Capgemini Invent. Han har lang erfaring fra å arbeide med strategi- og endringsprosesser innen offentlig sektor og samferdsel. Dette inkluderer bred prosjekterfaring fra en rekke sentrale prosjekter for flere av de største samferdsels- og transportaktørene i Norge. Utover dette er Øystein tett på mobilitetsutviklingen globalt og nasjonalt og har et sterkt engasjement for feltet.

Hvordan tilrettelegge for nullutslipp transport og autonomi samtidig som man forbedrer energisikkerhet og skalerer det grønne skiftet?

Ronny Fiuren – Forretningsutvikler, Forus Næringspark AS

Forus Næringspark er Norges største næringspark og står for ca 20% av omsetningen til AS Norge. Næringsparken har ca 400 bygninger og over 46.000 fordelt på 3.000 virksomheter.
Gjennom Forus Næringspark jobbes det med konkrete prosjekter innen «last mile mobility», autonomi, smart infrastruktur, byplanlegging og elektrifisering av transport.

Bakgrunn fra store teknologiselskap som Dell, Oracle, TietoEvry (Evry) og Cegal (SYSCO) har Ronny bygget seg kompetanse innenfor teknologi, produktutvikling og fornybar energi. Og hvordan man kan skape verdiforslag som transformerer bransjer som har store transformasjonshindringer og kostnader.
Ronny er også en del av storskala energiprosjektet Elnett21 som arbeider med elektrifisering av fly, buss, skip, varetransport og personbiler og dens påvirkning på elektrisk infrastruktur. Samt viktige engasjement som Stiftelsen GrønnBy og kompetansehevingstiltaket Future Energy Hub ved Universitetet i Stavanger.

Tommy Haugsnes - Senior Rådgiver, Navigasjonsteknologi og losforvaltning

Tommy har seilt 10 år i utenriks og offshore, men har de siste 17 årene i Kystverket jobbet med losforvaltning, dvs oppfølging og kontroll av den statelige lostjenesten, granskning av hendelser og sertifisering av statsloser. Er engasjert i flere prosjekter innen digitalisering og forenkling av maritime tjenester innen Kystverket sitt ansvarsområde.

Ny regulering av data fra vei og trafikk

Ivar Christiansen - daglig leder, Toppen Trafikk

Digital regulering av mobilitet virker. La oss legge til dynamiske gebyrer.

Lars Ove Kvalbein - Rådgiver bærekraftig mobilitet, Bymiljøetaten, Bergen kommune
Harald Sævareid
- daglig leder, Nivel

Bergen kommune og Nivel har i over to år jobbet med å regulere elsparkesykler med hjelp av toveis datadeling og stadige oppdateringer av regler og soner. For å få til enda mer dynamisk regulering av kjøretøyene vil Harald Sævareid og Lars Ove Kvalbein snakke om hvordan variable avgifter og subsidier kan bidra til et breder og bedre transporttilbud, lavere utslipp, tryggere og ryddige gater. 

Lars Ove jobber med å kutte utslipp og endre transportvaner i Bergen. Har spesielt fokus på både fysisk og digital tilrettelegging for delemobilitet. Ledet pilotprosjektet for digital regulering av mikromobilitet i Bergen.

Harald er CEO og medgründer i den norske oppstartsbedriften Nivel. Han er opprinnelig industridesigner og har mer enn 20 års erfaring med å bygge innovative og brukervennlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Han brenner for levende byer og bærekraftige forretningsmodeller.

Eja Tuominen – CEO, SAMS Norway

SAMS is the Norwegian business cluster for autonomous mobility and transport systems. It is serving the members in taking a unique position globally as first movers and suppliers of sustainable autonomous technology and human-machine relations in mobility systems. SAMS wants to create more opportunities for members to take on challenges through collaboration and create lasting value together. Eja Tuominen has started her introduction to SAMS and will take over 1st of February as the CEO. Eja has an international executive background with large-size companies within the consumer business, where she has led complex development initiatives across the globe. She is experienced in leading product development, collaboration, and cooperation in worldwide ecosystems of businesses, leading to commercial concepts. Her education is in International business, marketing and strategies and she believes the sustainable and commercialised innovations for autonomous mobility solutions on sea, land and air will become a significant export industry for Norway.

Jenny Simonsen – COO, ITS Norway

 

Helge Bod Vangen - medgründer, Hayk

Hayk tar tak i det faktum at vi fyller byer med biler og så står bilene stille mer enn 95% av tiden. 
Bildeling kan være svaret, men hvordan kan man lykkes med at færre biler faktisk blir bedre utnyttet?

Helge kommer fra internasjonal topp-posisjon innen Marketing & Innovation i Orkla og brenner for at ny teknologi kan endre vaner og gjøre byer bedre for både bilister og fotgjengere. 

Du blir bedre kjent med start-ups som tenker internasjonalt, land, sjø og luft:

  • Nivel
    Nivel enables cities to get the best out of shared micromobility through smart, digital regulation.
  • EL Fly 
    At Elfly Group, we aim to bring environmentally friendly aviation to Norway and to the rest of the world. We are directly involved in a number of projects to make electric aircrafts a reality in our skies: commercial seaplanes, general aviation aircrafts, and electric air racing. 
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn