Hoveddel Side topp

Dag 1: Tirsdag, 24. januar

Kl. 11.00

Åpning av ITS-Forum

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune

Kl. 11.10

Velkommen til Rogaland

Tom Kalsås, statssekretær, Samferdselsdepartementet

Kl. 11.30

Rogaland - et industrieventyr

Ketil Solvik-Olsen, Seabrokers Fundamentering

Kl. 11.50

Maritim ITS – den blå transportåren

Tommy Haugsnes, Kystverket

Kl. 12.10

Hvordan kan vi bruke data til å levere mer brukervennlige løsninger innen samferdsel?

Henning Dahl, Corvus Energy

Kl. 12.40

Kl. 13.30

Når blir flytrafikken grønn?

Andreas Kollbye Aks og Bjørn Klimek, Widerøe Zero

Kl. 13.50

Hva med hydrogen – et perspektiv fra Toyota

Espen Olsen, Toyota

Kl. 13.30

Diskusjon mellom hydrogen og elektrifisering

- moderert av Jenny Simonsen, ITS Norway

Henning Dahl, Corvus Energy, Andreas Kollbye Aks, Widerøe Zero og Espen Olsen, Toyota

Kl. 14.45

Kl. 15.10

Kan veiprising skape et mer rettferdig trafikksystem?

Ola Martin Lykkja, Q-Free

Kl. 15.30

Videre vekst for elektriske kjøretøy i Norge: Utfordringer og muligheter sett fra et infrastrukturperspektiv

Johan Høgåsen-Hallesby, Beta Mobility og Øystein Refsnes, Capgemini Invent 

Kl. 15.45

Why cooperation is a must to succeed in the mobility market?

Eja Tuominen, CEO, SAMS Norway

Kl. 16.00

Avslutning og oppsummering av dagens faglige program

Kl. 18.00

Velkomstdrink og middag

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn