Hoveddel Side topp

Program

Mandag 23. januar - sammenkomst på Medstraum mandag kl. 17.30 - verdens første el-hurtigbåt 
Tirsdag 24. januar kl 11:00 – 16:15  Middag kl. 18.00
Onsdag 25. januar kl 09:00 – 14:00

Dag 1: Tirsdag, 24. januar 

10.30 - Registrering
11.00 - Åpning av ITS-Forum - konferansier Anders Løvøy og Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune
11.10 - Velkommen til Rogaland - Tom Kalsås, statssekretær Samferdselsdepartementet
11.30 - Rogaland - et industrieventyr - Ketil Solvik-Olsen, Seabrokers Fundamentering
11.50Maritim ITS – den blå transportåren - Tommy HaugsnesKystverket
12.10 - Hvordan kan vi bruke data til å levere mer brukervennlige løsninger innen
                 samferdsel? - Henning Dahl, Corvus Energy
12.40 - LUNSJ
13.30 - Når blir flytrafikken grønn?  - Bjørn Klimek og Andreas Kollbye Aks, Widerøe Zero
13.50 - Hva med hydrogen – et perspektiv fra Toyota - Espen Olsen, Toyota
14.10 - Diskusjon mellom hydrogen og elektrifisering moderert av Jenny Simonsen, ITS Norway
                 Henning Dahl, Corvus Energy, Andreas Kollbye Aks, Widerøe Zero
                 og Espen Olsen, Toyota

14.45 - PAUSE
15.10 - Kan veiprising skape et mer rettferdig trafikksystem? - Ane Dalsnes Storsæter, Q-Free
15.30 - Videre vekst for elektriske kjøretøy i Norge: Utfordringer og muligheter sett
                 fra et infrastrukturperspektiv - Johan Høgåsen-Hallesby, Beta Mobility og Øystein
                 Refsnes, Capgemini Invent 

15.45 - Why cooperation is a must to succeed in the mobility market? - Eja Tuominen, CEO, SAMS Norway
16.00 - Avslutning
18.00 - Velkomsdrink
18.30 - Middag

 

Dag 2: Onsdag, 25. januar 

9.00
- Åpning av ITS-forum - Computerworld
9.10 - Hva skjer hos Kolumbus - Edith Kristin Nøkling, Kolumbus
9.30 - Automasjon fra et OEM perspektiv - moderert av Frode Kjos, Knowit
              Stener Hansen, NEVS, Charlotte Eisner, CEVT, Heidi Andreassen og Ingrid Dahl
              Skarstein, Testnor, 
Tomas Levin, Statens Vegvesen
10.20 - PAUSE
10.40 - Morgendagens ITS-løsninger – Bli kjent med Fount, Hayk og Elfly Gruppen
                 Moderert av Grethe Skundberg, Link Capital
11.00 - Digital regulering av mobilitet virker. La oss legge til dynamiske gebyrer. - Harald
                 Sævareid, Nivel og Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune
11.15 - Ny regulering av data fra vei og trafikk - Ivar Christiansen -Toppen trafikk AS
11.30 - Hvordan tilrettelegge for nullutslipp transport og autonomi samtidig som man
                 forbedrer energisikkerhet og skalerer det grønne skiftet?
                 - Ronny Fiuren, Forus Næringspark
11.40 - LUNSJ
12.25 - Digitalisering - moderert av Gry Horne Johansen, Statens Vegvesen 
                 Ragnhild Bechmann, Statens Vegvesen, Arild Tjomsland, Kobla, Rune Eiterjord,
                 Smartere transport Bodø, 
Siri Hamre von Krogh, Kolumbus app
13.20 - Fra ledende i Europa til ledende i verden på elbilladere
                Moderert av Grethe Skundberg, Link Capital

                Jonas HelmikstølEasee og Peter Bardenfleth-Hansen, Zaptec

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn