Hoveddel Side topp

Endringer i programmet kan forekomme.

kl. 09.00

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 09.05

Vi skal skape en enklere digital hverdag – sammen!

Foredragsholder: Steffen Sutorius, Direktør i Digitaliseringsdirektoratet

Les mer om foredraget her.

kl. 09.25

Digital transformasjon for å gjøre utdanning mulig!

Foredragsholdere: Thea Sivertsen, HR-leder i Lånekassen og Elin Kristine Fjørtoft, seniorrådgiver i A-2

Les mer om foredraget her.

kl. 09.55

Hva blir arven etter Covid-19? Fortsette med ny og sprek praksis, eller vende tlbake til treg og trygg digitalisering?

Foredragsholdere: Unn Elin Hatlelid, Direktør digital forretningsutvikling i Innovasjon Norge og Mona Skaret, Avdelingsleder i Bouvet

Les mer om foredraget her.

kl. 10.20

kl. 10.30

Overgang til bærekraftige og klimavennlige arbeidsprosesser

Foredragsholdere: Astrid Thommesen Sæbø, CFO og Trond Røvang, løsningsekspert i SAP Norge

Les mer om foredraget her.

kl. 11.00

Xledger Offentlig og CatalystOne leder kommunene inn i en digital transformasjon med moderne løsninger

Foredragsholdere: Terje Hammerfjeld, Adm.dir/CEO Xledger Offentlig AS og Avtar Jasser, CEO CatalystOne Solutions AS

Les mer om foredraget her.

kl. 11.30

Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis

Foredragsholder: Grete Orderud, Avdelingsdirektør digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet

Les mer om foredraget her.

kl. 11.55

kl. 12.15

Løsninger for folk flest – hvordan ligger vi an mot Europa? 

Foredragsholdere: Bjarte Vosseteig, Design & Innovation Director i Idean og Eirik Sødal, Director Public Sector i Capgemini Invent

Les mer om foredraget her.

kl. 12.45

Digitalisering av offentlig sektor - er vi på rett vei?

Foredragsholder: David Hansen, Salgsleder for offentlig sektor i Microsoft Norge

Les mer om foredraget her.

kl. 13.15

Utfordringer og muligheter ved tverrsektoriell organisering og styring

Foredragsholder: Hildegunn Vollset, Avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Les mer om foredraget her.

kl. 13.40

Kan digitale verktøy forebygge neste krise?

Foredragsholder: Ole Andre Bråten, kriseforsker og rådgiver

Les mer om foredraget her.

kl. 14.05

Takk for i dag!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn