Hoveddel Side topp

Publicworld 2020 - transformasjon og ledelse i offentlig sektor

Fleksible og skalerbare digitale tjenester i offentlig sektor har vært i søkelyset de siste månedene. Tjenester og prosesser som historisk har krevd fysiske interaksjoner måtte over natten løses på annet vis og kapasiteten på en rekke tjenester innen helse, velferd, næringsliv og generelle informasjonstjenester har blitt satt på en alvorlig prøve. Nå står vi fremfor en unik anledning til å gjøre opp status i forhold til om vi er i rute, tenker riktig, om det går fort nok og hva vi har lært med tanke på det videre transformasjonsarbeidet som ligger foran oss i offentlig sektor.

En vellykket digital transformasjon er en kontinuerlig reise som innebærer endring av tenkemåte, virksomhetskultur, organisasjon, innovasjon og samarbeid. Ikke minst handler det om et nærmest manisk fokus på sluttbruker. Dette er med andre ord kjernen av selve virksomheten, og derfor er det ledelsen som må eie og drive denne prosessen.

10. desember samler vi Norges ledende ekspertise på området. Det vil deles både erfaringer og suksesshistorier, og kanskje også mindre vellykkede prosjekter man kan lære videre av. Vi håper å gi deg som leder en indikasjon på hvor din virksomhet står per i dag og samtidig gi deg helt konkrete tanker og ideer på hvordan du kan sikre at din virksomhet fremstår som et eksempel til etterfølgelse.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn