Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til Sikkerhetsdagen 11. september - Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Angrepene blir mer alvorlige og merkes i større grad hos bedrifter som rammes. Dette er virkeligheten nå i 2019, og bakgrunnen for Sikkerhetsdagen. Det er en utvikling innen cyber-crime, der målet ikke lenger er disrupsjon, men politisk eller økonomisk vinning.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling. Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data.

Kom på Sikkerhetsdagen 2019 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn