Hoveddel Side topp

Peggy Sandbekken Heie

Administrerende direktør, NorSIS

Hva kjennetegner den norske sikkerhetskulturen?

Norge har fått en egen strategi for digital sikkerhetskompetanse. NorSIS har kartlagt den norske sikkerhetskulturen i 2016-2019. Hvilke trender viser denne kartleggingen og hva er utfordringene fremover.

Lene Bogen Kaland

Seksjonssjef, Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Det nasjonale risikobildet – hva ser vi og hva gjør vi med det?

NSM vil snakke om hva de ser i Cyberdomenet, og dele erfaringer fra tidligere hendelser. Norge har også fått et nyetablert nasjonalt cybersikkerhetssenter, og vi vil se nærmere på dets rolle i fremtiden.

Lene Bogen Kaland er seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og fungerende NK for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i samme organisasjon. Lene har erfaring med cybersikkerhet, analyse og beredskapsarbeid, og har vært med å utarbeide tidligere utgaver av nasjonal strategi for digital sikkerhet.  Fra 2014-2015 jobbet hun i sekretariatet for Lysne I-utvalget (digitalt sårbarhetsutvalg). Lene har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU, og har tidligere erfaring fra Forsvarets forskningsinstitutt og Sopra Steria.

Foredragsholder: PST

Etterretningstrusselen mot Norge – fremmede stater og nettverksoperasjoner

Statlig styrte nettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot norske verdier. Metodene er effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte.

Roger Ison-Haug

Administrerende direktør, Pedab Norway

Alt handler om risiko

Selv de mest strukturerte og profesjonelle selskapene opplever små og større sikkerhetsbrudd på sin IT-plattform. I et mer risikoutsatt samfunn er de viktigste spørsmålene hvordan få oversikt, hvordan planlegge fremover for å møte egne og omverdens krav, og hvordan stå imot stadig nye og krevende trusler.

Få noen råd på veien for å lage systemer som oppdager hva som skjer og ha planer, verktøy og personell som er tilpasset ditt ønskede sikkerhetsnivå.

I nær 20 år har Roger hjulpet store og små bedrifter, offentlig og foreninger med å sikre data. I sine stillinger i Computer Associates og Symantec har han møtt mange bedriftsledere som alt for sent forstår viktigheten av cybersikkerhet. De siste fire år har han bygget opp Pedab i Norge, og i dag er det noen titalls spesialister i hans lokale team, som hver dag løser oppgaven med å heve sikkerheten hos selskapets kunder. Roger er også leder av sikkerhets teamene til Pedab Group i de 8 land selskapet i dag har kontorer.

Kristian Aasen

Head of IT Operations, Infrastructure & Security i Protector Forsikring

Når sikkerhet må bli brukervennlig

Kan brukervennlige sikkerhetsløsninger fremme sikkerhetskultur, motivere ansatte til innovasjon og drive salg? Hør mer om hvordan Protector Forsikring bruker mailkryptering for å fremme GDPR.

Kristian jobber som Head of IT Operations, Infrastructure & Security i Protector Forsikring, hvor han har vært siden 2012. Han har lang fartstid som administrator og leder innen IT Operations fra bl.a. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, AF Gruppen og Oslo Børs. Hater manuelle prosesser og fokuserer på funksjonelle, enkle og standardiserte løsninger for å håndtere raske organisasjonsendringer.

Nils Ove Gamlem

Teknologileder, Check Point

Cyber ​​Security for 2020

Etter hvert som verden blir mer og mer koblet sammen og IT nettverkene fortsetter å utvikle seg, blir sikring av IT-miljøer stadig mer og mer komplekst. Cyber-angrep går nå fra 5. generasjon til 6. generasjon, og viser seg å være langt mer sofistikert enn noensinne, og omgår de konvensjonelle og nisjebeskyttelser som de fleste organisasjoner bruker i dag for mobil, sky, bedriftsnettverk og tingenes Internett. I denne sesjonen vil Check Point Software Technologies presentere hvordan du skal takle disse utfordringene og hvordan du forbereder deg for i dag og i fremtiden. Flere eksempel vil belyses, blant annet hvordan sikre en suksessfull reise til skyen.

Nils-Ove Gamlem har mer en 25 års erfaring fra IT-bransjen. Han har innehatt en rekke lederstillinger, så vel tekniske som mere kommersielle. Etter mange år i Cisco valgte han å forlate stillingen som CTO og ble ansatt i NAV-IT som leder for deres digitale arbeidsplattformer. Her var han med å flytte NAV og flere av deres applikasjoner ut i skyen, samt gjøre en stor digital transformasjon av hvordan NAV’s ansatte arbeider og samhandler. Høsten 2018 returnerte han til leverandør siden, og til IT-bransjens kanskje mest dagsaktuelle og spennende område – Cyber Sikkerhet. Som leder for Check Point’s teknologi og rådgiver avdeling jobber han med flere av de største organisasjoner og sikkerhets integratorer i Norge. Check Point er en av verdens største cyber sikkerhetsselskap som oppfant og patenterte brannmuren for 25 år siden – Firewall-1. I dag leverer de en komplett plattform for IT sikkerhet.

Wiggo Wilhelmsen

Director Cyber Security, Visolit

Hva viser fremtidens trusselbilde, og hvordan finner vi og utdanner menneskene som skal møte det?

Et innblikk i hvordan fremtidens trusselbilde påvirker behovet for nye kapasiteter, samt hvordan finne og utdanne menneskene som skal møte de nye truslene.

Wiggo Wilhelmsen er direktør for Cyber Security i Visolit, og har lang erfaring fra etterretnings- og sikkerhetsmiljøer i både offentlig og privat sektor. Han har blant annet jobbet ved NATO-hovedkvarteret i Brussel, i Forsvarsdepartementet og for Forsvarets spesialstyrker.

Erik Alexander Løkken

Manager, mnemonic Security Services 

Hendelseshåndtering: erfaringer fra frontlinjene og hvordan best forberede seg

Alle organisasjoner opplever sikkerhetshendelser. Å være godt forberedt på å oppdage og respondere på disse hendelsene kan bety hele forskjellen mellom en effektiv håndtering av hendelsen, eller å bli offer for skadelige datainnbrudd og lekkasjer.

I denne presentasjonen vil Erik Alexander dele sine personlige erfaringer fra håndteringen av noen av regionens mest sofistikerte angrep, hva han har lært på veien, og hvordan mnemonic kan hjelpe organisasjoner forberede seg på slike hendelser.

Erik Alexander leder mnemonics Managed Security Services-avdeling. Avdelingen består av over 100 sikkerhetseksperter som jobber med å oppdage, analysere og respondere på cybertrusler 24/7. Han har vært i mnemonic siden 2001, og spilte blant annet en sentral rolle da mnemonic etablerte sine Security Operations-tjenester for 17 år siden.

Erik Alexander har deltatt på håndtering av en rekke store og kritiske hendelser hvor avanserte trusselaktører har vært involvert. Han har i tillegg lang erfaring med digital granskning og rådgivning innen informasjonssikkerhet.

Anders Nilsson

Chief Technology Officer, ESET Sweden

Targeted attacks and threat actors

Anders Nilsson is a renowned Swedish IT security expert working for ESET in Sweden. Anders has more than 15 years of industry experience in IT-security, system administration and programming. He has a keen interest in malware and hacking.

Mer informasjon kommer.

Glenn Hårseide

System Engineer i Palo Alto Networks

The rise of Zero Trust

Hendelser de siste årene viser oss gang på gang at vi ikke kan «stole» på noe innenfor vårt «eget» nettverk lengre. Vi må anta at vi enten er hacket allerede, eller vil bli det. Zero Trust er strategien som har vokst frem basert på dette premisset

Glenn har ansvar for noen av Norges største bedrifter, og han jobber med å hjelpe dem takle de nye problemstillingene som f.eks. sky-migrering kan gi i forhold til sikkerhet.
Han har også en litt sær interesse rundt SSL-dekryptering, da han mener dette er eneste måten å skaffe skikkelig visibiltet i et nettverk!

Seamus McLaughlin

Solutions Consultant EMEA, Lastpass by Logmein

Managing Identity - Balancing Access and Authentication

Through research conducted with over 700 IT & Security Professionals - we know what the most popular identity solutions are and the functional challenges they pose. In this talk, learn how to implement future proofed Identity Solutions in your organisation

Seamus McLaughlin work with the sales team as the technical product specialist for LogMeIn solutions, to help drive and manage the technology evaluation stage of the sales process. McLaughlin engage in a consultative role with a customer's IT and business personnel to ensure a successful adoption, and with management to maximise the value gained by deploying our solutions.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn