Hoveddel Side topp

kl. 07.45

kl. 08.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Det nasjonale risikobildet – hva ser vi og hva gjør vi med det?

Lene Bogen Kaland, seksjonssjef, Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Les mer om foredraget her.

kl. 09.00

Managing Identity - Balancing Access and Authentication

Seamus McLaughlin, Solutions Consultant EMEA, Lastpass by Logmein

kl. 09.30

Mingling og besøk på stands

kl. 09.50

The rise of Zero Trust

Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks

kl. 10.20

Alt handler om risiko

Roger Ison-Haug, administrerende direktør, Pedab Norway

Les mer om foredraget her.

kl. 10.50

Mingling og besøk på stands

kl. 11.05

Når sikkerhet må bli brukervennlig

Kristian Aasen, Head of IT Operations, Infrastructure & Security i Protector Forsikring

Les mer om foredraget her.

kl. 11.35

Hva viser fremtidens trusselbilde, og hvordan finner vi og utdanner menneskene som skal møte det?

Wiggo Wilhelmsen, Director Cyber Security, Visolit

Les mer om foredraget her.

kl. 12.05

Minglelunsj

kl. 13.00

Innlegg av PST

Etterretningstrusselen mot Norge – fremmede stater og nettverksoperasjoner

Les mer om foredraget her.

kl. 13.30

Cyber ​​Security for 2020

Nils Ove Gamlem, teknologileder, Check Point

Les mer om foredraget her.

kl. 14.00

Kakepause, mingling og besøk på stands

kl. 14.20

Hendelseshåndtering: erfaringer fra frontlinjene og hvordan best forberede seg

Erik Alexander Løkken, Manager, mnemonic Security Services 

Les mer om foredraget her.

kl. 14.50

Mingling og besøk på stands

kl. 15.00

Targeted attacks and threat actors

Anders Nilsson, Chief Technology Officer, ESET Sweden

Les mer om foredraget her.

kl. 15.30

Hva kjennetegner den norske sikkerhetskulturen?

Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør, NorSIS

kl. 16.00

Takk for i dag!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn