Hoveddel Side topp

kl. 08.00

kl. 09.00

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 09.05

Jo Jørgen Stordal, CEO, Pointmedia

- Amplifying human performance with AR

Les mer om foredraget her!

kl. 09.35

Mingling og demo på stands

kl. 10.15

Christian Fjestad, leder innovasjon i Sparebank1 Østlandet

- Augmented Reality i bank – hvordan gjøre økonomiopplæring gøy for ungdom?

Les mer om foredraget her!

kl. 10.45

Mingling og demo på stands

kl. 11.15

Johnny Sandaker, senterleder, Sykehuset Innlandet

Marianne Lundgård, fagsjef psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

- VR-basert simulering i psykisk helsevern

Les mer om foredraget her!

kl. 11.45

Lunsj, mingling og demo på stands

kl. 12.45

Arve Øverland, Chief Strategy Officer, Haptiq

- Mixed Reality – The new normal

Les mer om foredraget her!

kl. 13.15

Kakepause, mingling og demo på stands

kl. 14.00

Keith Mellingen, VR/AR-ansvarlig, Rainfall

- Visualisering i VR – det neste grensesnittet

Les mer om foredraget her!

Ca. kl. 15.00

Takk for i dag!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn