Hoveddel Side topp

Tid: 30. oktober

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen

Hotellet er lett tilgjengelig med tog samt bybanen. Det er enkelt å komme fra sentrum av byen til Flesland med flybussen.

Parkering:
Bygarasjen, Fjøsangerveien 4. Pris per time: kr. 24,-. Pris per døgn: kr. 150,-.

kl. 13.00

kl. 13.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.30

Med Digg Læring inn i framtidsskulen

Ingvild Vikingsen Skogestad, konstituert avdelingsleiar og Digg læring koordinator, Knappskog skule

Digg Læring er det heildigitale prosjektet på Knappskog skule. Her har ein gjort om på pedagogikken for å gi elevane meir motivasjon, meistring og læring. Skulen har 1:1 dekning av digitale einingar og har fokus på den pedagogiske bruken av desse. I tillegg til at elevane skal lære dei grunnleggjande dugleikane har skulen også eit fokus på dugleikar for det 21.århundret, blant anna djupnelæring og at elevane skal lære og lære. Ein heilskapleg, digital tanke er viktig i ein pedagogisk digitaliseringsprosess. Her vil ein høyre om litt av denne digitaliseringsprosessen og får sjå korleis ein kan jobbe for å utruste elevane for framtida.

Knappskog skule i Fjell fikk innovasjonsprisen i 2018 fra Senter for IKT i utdanningen. Prisen ble gitt som et resultat av prosjektet Digg Læring, der det ble fokusert på koding som et verktøy i utdanningen. Digital kunnskap og kompetanse på tvers av fagene står sentralt i prosjektet.
Skolen har blitt hyppig besøkt fra andre skoler i utlandet, og er med sin digitale suksess på mange måter blitt et slags digitalt forbilde.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.20

Vi river siloene og bygger Skolestudio

Hanna-Marie Ringdal, digitalpedagog, Gyldendal undervisning

I samspill med våre 750.000 digitale brukere i norsk skole, river vi nå siloene og gir deg Skolestudio! I 2019 lanserer vi et helt nytt digitalt læringsunivers, hvor vi samler digitale læremidler i alle fag på ett og samme sted.

Med Skolestudio får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene. Vi har laget ferdige og redigerbare undervisningsopplegg som kan brukes som de er eller tilpasses etter eget ønske. Oppgaver og innleveringer kan følges opp per elev eller på gruppenivå. Lærerne kan også enkelt hente læringsinnhold fra andre fag og/eller andre ressurser for mer variert og tverrfaglig undervisning. Alle undervisningsopplegg er tilpasset kompetansemålene i de nye læreplanene.

Alle digitale læremidler på ett sted gjør at lærerne sømløst kan sette sammen undervisningen sin slik de ønsker, og legge til rette for bedre læring for hver elev! Skolestudio gjør det enklere for læreren, gir større læringsutbytte for eleven og bedre kontroll for skoleeier.

kl. 14.50

Er matematikkfaget klart for delingsøkonomi?

Carl Erik Melhus, lærer, it-konsulent og grunnlegger av ematte.no

Kommuneforlaget er en av Norges mest innovative virksomheter. Nå ser vi på hvordan digitale verktøy kan gjøre hverdagen enklere for elever, lærere og skoleledere. Som del av en større og helhetlig satsning i forbindelse med Fagfornyelsen, kjøpte Kommuneforlaget e-matte.no i desember 2017. Nå jobber vi videre med å skape et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

kl. 15.20

Mingling og besøk på stands

kl. 15.40

Elevens byggeklosser

Kristoffer Thomsen, Solution Specialist, Microsoft

Pedagogikk er å bryte ned og forklare, med AI som elevers og læreres byggeklosser prøver vi å vise hvordan man kan forklare helhetsbildet og hvor man starter for å komme i gang

kl. 16.10

Individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst

Andreas H. Augdahl, salgsdirektør, offentlig sektor i HP Norge

Vi ser på hvordan ny teknologi kan bidra til bedre læringsresultater. Ved hjelp av digitale verktøy kan elevene aktiveres i sterkere grad gjennom åpne læringsopplegg. Mobile, og samtidig robuste digitale enheter, gjør det mulig å skape individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst. HP har samlet tilbakemeldinger fra samtaler med tusenvis av lærer, elever og IT-ansvarlige, og basert på dette har vi laget HP Education Edition PC som er designet og bygget nettopp for mobile, blandede læringsmiljøer som legger til rette for kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning. Den tradisjonelle måten å bestille, pakke ut, klargjøre, pakke ned igjen, og levere ut PC til elevene står for fall. Ny teknologi har raskt bidratt til å endre dette landskapet, og en relativt kostbar og tidkrevende prosess er kuttet ned til noen få minutter. Men hvordan gjør du det, egentlig? Og har noen gått opp løypa for deg?

kl. 16.40

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn