Hoveddel Side topp

Tid: 23. oktober

Sted: Radisson Blu Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Hotellet har plassering like ved Nidelven. Flybussen stopper rett utenfor hotellet, sentralstasjonen ligger innenfor 5 minutters gange, i likhet med anløpet for Hurtigruten og Hurtigbåten.

Mer informasjon kommer.

kl. 13.00

kl. 13.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.30

Vi river siloene og bygger Skolestudio!

Morten Blixrud, markedssjef, Gyldendal undervisning

I samspill med våre 750.000 digitale brukere i norsk skole, river vi nå siloene og gir deg Skolestudio! I 2019 lanserer vi et helt nytt digitalt læringsunivers, hvor vi samler digitale læremidler i alle fag på ett og samme sted.

Med Skolestudio får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene. Vi har laget ferdige og redigerbare undervisningsopplegg som kan brukes som de er eller tilpasses etter eget ønske. Oppgaver og innleveringer kan følges opp per elev eller på gruppenivå. Lærerne kan også enkelt hente læringsinnhold fra andre fag og/eller andre ressurser for mer variert og tverrfaglig undervisning. Alle undervisningsopplegg er tilpasset kompetansemålene i de nye læreplanene.

Alle digitale læremidler på ett sted gjør at lærerne sømløst kan sette sammen undervisningen sin slik de ønsker, og legge til rette for bedre læring for hver elev! Skolestudio gjør det enklere for læreren, gir større læringsutbytte for eleven og bedre kontroll for skoleeier.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.20

Kreativitet og innovasjon på utdanningsområdet

Inger Dagrun Langseth, leder for NTNU Drive

Det er mange fellesnevnere i teknologiutvikling og utdanning. De tjener begge arbeidslivet. Utdanningen skal gi arbeidsmarkedet de rette folkene og den rette kompetansen. Teknologimiljøene skal utvikle nye teknologier og digitale tjenester som drive industrien fremover. Undervisning er ikke enkelt, det finnes ikke et fasitsvar på god undervisning. Det samme er tilfellet med nye teknologier og digitale tjenester. Den menneskelige faktoren påvirker både tilrettelegging for læring og utvikling av nye teknologier.

NTNU Drive er et 5-årig program som har som mål å støtte undervisere som vil endre sin undervisning ved bruk av nye teknologier og digitale tjenester. Et mål er å bidra til at NTNU kan tilby fleksible, skalerbare og transparente emner og kurs som etter- og videreutdanning og som internopplæring. Vi støtter undervisere som vil designe nettkurs og MOOC. Vi tilbyr plattformer, pedagogisk støtte og støtte til videoproduksjon. Et annet mål er å legge til rette for betatesting av nye tjenester etter nye retningslinjer (jf. GDPR) før de innføres i stor skala. I presentasjonen legger vi frem en strategi for nettbaserte emner og kurs som har overføringsverdi til skolen på flere måter.

Inger Dagrun Langseth leder NTNU DRIVE, NTNUs program for digitalisering av utdanningsområdet. Programmet har som mål å bidra til å øke den digitale kompetansen i Universitet og høyskole-sektoren.
Langseth er ansatt som dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun underviser i fremmedspråksdidaktikk (5-LU, PPU) og i vurdering og språklæring på Master. Hennes forskningsområder er IKT og læring, vurdering og interkulturell kompetanse og demokrati i skolen.

kl. 14.50

Er matematikkfaget klart for delingsøkonomi?

Carl Erik Melhus, lærer, it-konsulent og grunnlegger av ematte.no

Kommuneforlaget er en av Norges mest innovative virksomheter. Nå ser vi på hvordan digitale verktøy kan gjøre hverdagen enklere for elever, lærere og skoleledere. Som del av en større og helhetlig satsning i forbindelse med Fagfornyelsen, kjøpte Kommuneforlaget e-matte.no i desember 2017. Nå jobber vi videre med å skape et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

kl. 15.20

Mingling og besøk på stands

kl. 15.40

Elevens byggeklosser

Kristoffer Thomsen, Solution Specialist, Microsoft

Pedagogikk er å bryte ned og forklare, med AI som elevers og læreres byggeklosser prøver vi å vise hvordan man kan forklare helhetsbildet og hvor man starter for å komme i gang

kl. 16.10

Individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst

Andreas H. Augdahl, salgsdirektør, offentlig sektor i HP Norge

Vi ser på hvordan ny teknologi kan bidra til bedre læringsresultater. Ved hjelp av digitale verktøy kan elevene aktiveres i sterkere grad gjennom åpne læringsopplegg. Mobile, og samtidig robuste digitale enheter, gjør det mulig å skape individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst. HP har samlet tilbakemeldinger fra samtaler med tusenvis av lærer, elever og IT-ansvarlige, og basert på dette har vi laget HP Education Edition PC som er designet og bygget nettopp for mobile, blandede læringsmiljøer som legger til rette for kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning. Den tradisjonelle måten å bestille, pakke ut, klargjøre, pakke ned igjen, og levere ut PC til elevene står for fall. Ny teknologi har raskt bidratt til å endre dette landskapet, og en relativt kostbar og tidkrevende prosess er kuttet ned til noen få minutter. Men hvordan gjør du det, egentlig? Og har noen gått opp løypa for deg?

16.40

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn