Hoveddel Side topp

Tid: 25. oktober

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Informasjon om offentlig kommunikasjon og parkering tilknyttet Oslo Kongressenter finner du her

kl. 13.00

kl. 13.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.30

Med et helhetlig og innovativt blikk på elevenes læring

Elisabeth Palmgren, strategisk rådgiver for skoleutvikling, Atea Norge

Fagfornyelsen er rett rundt hjørnet. Samfunnet er i rask endring og skolene utfordres i mye større grad på å henge med i samfunnsutviklingen. Allerede i 2014 kom delrapporten til Ludvigsenutvalget og gav oss en god pekepinn på hvilke kompetanser elevene trenger for å kunne delta og bidra i samfunnet. Digital kompetanse blir ofte løftet frem som viktig, men det er verken den eller teknologien i seg selv som alene vil gjøre elevene rustet til møtet med arbeidslivet.

Elisabeth Palmgren er tidligere rektor ved Teglverket Skole, og ansvarlig for Norges kanskje mest omtalte digitale strategi i utdanningen. Gjennom lang erfaring sitter hun på mye kunnskap om hvordan it i skolen kan forbedre læring og gjøre elevene klare for den digitale hverdagen.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.20

Vi river siloene og bygger Skolestudio

Kristian Harerud Aa, kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal undervisning

I samspill med våre 750.000 digitale brukere i norsk skole, river vi nå siloene og gir deg Skolestudio! I 2019 lanserer vi et helt nytt digitalt læringsunivers, hvor vi samler digitale læremidler i alle fag på ett og samme sted.

Med Skolestudio får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene. Vi har laget ferdige og redigerbare undervisningsopplegg som kan brukes som de er eller tilpasses etter eget ønske. Oppgaver og innleveringer kan følges opp per elev eller på gruppenivå. Lærerne kan også enkelt hente læringsinnhold fra andre fag og/eller andre ressurser for mer variert og tverrfaglig undervisning. Alle undervisningsopplegg er tilpasset kompetansemålene i de nye læreplanene.

Alle digitale læremidler på ett sted gjør at lærerne sømløst kan sette sammen undervisningen sin slik de ønsker, og legge til rette for bedre læring for hver elev! Skolestudio gjør det enklere for læreren, gir større læringsutbytte for eleven og bedre kontroll for skoleeier.

kl. 14.50

Er matematikkfaget klart for delingsøkonomi?

Carl Erik Melhus, lærer, it-konsulent og grunnlegger av ematte.no

Kommuneforlaget er en av Norges mest innovative virksomheter. Nå ser vi på hvordan digitale verktøy kan gjøre hverdagen enklere for elever, lærere og skoleledere. Som del av en større og helhetlig satsning i forbindelse med Fagfornyelsen, kjøpte Kommuneforlaget e-matte.no i desember 2017. Nå jobber vi videre med å skape et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

kl. 15.20

Mingling og besøk på stands

kl. 15.40

Elevens byggeklosser

Kristoffer Thomsen, Solution Specialist, Microsoft

Pedagogikk er å bryte ned og forklare, med AI som elevers og læreres byggeklosser prøver vi å vise hvordan man kan forklare helhetsbildet og hvor man starter for å komme i gang

kl. 16.10

Individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst

Andreas H. Augdahl, salgsdirektør, offentlig sektor i HP Norge

Vi ser på hvordan ny teknologi kan bidra til bedre læringsresultater. Ved hjelp av digitale verktøy kan elevene aktiveres i sterkere grad gjennom åpne læringsopplegg. Mobile, og samtidig robuste digitale enheter, gjør det mulig å skape individuelle læringsopplevelser – hvor som helst, når som helst. HP har samlet tilbakemeldinger fra samtaler med tusenvis av lærer, elever og IT-ansvarlige, og basert på dette har vi laget HP Education Edition PC som er designet og bygget nettopp for mobile, blandede læringsmiljøer som legger til rette for kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning. Den tradisjonelle måten å bestille, pakke ut, klargjøre, pakke ned igjen, og levere ut PC til elevene står for fall. Ny teknologi har raskt bidratt til å endre dette landskapet, og en relativt kostbar og tidkrevende prosess er kuttet ned til noen få minutter. Men hvordan gjør du det, egentlig? Og har noen gått opp løypa for deg?

kl. 16.40

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn