Hoveddel Side topp

Tid: 23. oktober

Sted: Radisson Blu Tromsø, Sjøgata 7, Tromsø. Sal: Tromsøsal 1

Parkering:
Stor kommunal parkering rett utenfor hotellet

Programmet oppdateres fortløpende:

kl. 12.30

kl. 12.55

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.00

Digitalisering av læreren

Foredragsholder: Marita Tiller, fagleder, pedagogisk IKT-rådgiver i Tromsø kommune

Kan en skoledigitaliseringsstrategi være mer enn å kjøpe inn digitalt utstyr, plassere dette ut i klasserom og satse på at dette vil gi mer og bedre læring? Hvordan opplever læreren dette?

Alle lærere skal forholde seg til kravene til elevenes digitale kompetanse, både i dag og i fagfornyelsen. Lærerens utgangspunkt er likevel noe av det viktigste for å forstå og formidle digitaliseringen, hvilke grep kan gjøres for at skolen skal møte dette på en god måte for både elever og lærere?

kl. 13.30

Mingling og besøk på stands

kl. 13.50

Fagfornyelsen, hvor digital vil du være?

Foredragsholder: Kristian Harerud Aa, kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal Norsk Forlag

I Gyldendals mange møter med elever, lærere og skoleledere ser vi en skole som endrer seg raskt, og hvor Fagfornyelsen i tillegg til digitaliseringen er tydelige pådrivere for endringen. Vi ser samtidig et stort mangfold i undervisningspraksis, og vi opplever at behovet for valgfrihet og fleksibilitet i skolen er stort. Skolestudio er vårt svar på reformene i norsk skole, Fagfornyelsen og digitalisering.

Kristian Harerud Aa er tidligere lærer, digitalpedagog, kurs- og foredragsholder, nå kommunikasjonsansvarlig i Gyldendal Norsk Forlag.

kl. 14.20

Adaptiv digital matematik

Foredragsholder: Kasper Holst Hansen, Founder & CEO, EduLab (MatteMestern.no)

Hvordan får man som matematiklærer succes med adaptive digitale systemer? Og hvordan kan de sameksistere med de pædagogiske strømninger inden for matematikken og din egen undervisningspraksis i øvrigt?

I Danmark blev der i 2018/19 besvaret og autorettet over 300 mio. matematikspørgsmål på vores digitale læringsportal. Ca. halvdelen af spørgsmålene blev løst via det adaptive system. Det har afsløret en lang række nye muligheder for den digitalt orienterede matematiklærer. Paradoksalt nok skaber intelligente systemer mere frihed til læreren i klasserummet og øger elevernes motivation og faglige fremdrift.

kl. 14.50

Mingling og besøk på stands

kl. 15.10

Dårlige digitale verktøy eller dårlige digitale lærere?

Foredragsholdere: Marte Syvertsen Fjeld, lærer og produktansvarlig og Hanne Karlsen, pedagog og produktansvarlig i KF

Når kan vi slutte å snakke om lærerens manglende kompetanse?
Læreren nevnes ofte som en propp i arbeidet med digitaliseringen av skolen. Er dette sant?
Kan det tenkes at andre har et ansvar? I hvor stor grad blir læreren inkludert i beslutningsprosessene?
Har vi læremiddelutviklere også et ansvar?

kl. 15.40

IT-innovasjon i klasserommet: Kan eSport og Gaming utfordre den klassiske pedagogiske læringsmodellen?

Foredragsholdere: Morten Holsve Johansen, Technology & Solutions Manager, Nordic region og Lars Angeltveit, Salgssjef Offentlig i Lenovo

eSport og Gaming er på full fart inn den norske skolen. Vet vi hva dette betyr og har vi en plan for å få mest ut av teknologien vi tilbyr? Vi i Lenovo rydder litt i mytene og presenterer løsninger på dette – og andre lure ting man kan gjøre i et klasserom ved hjelp av IT

kl. 16.10

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn