Hoveddel Side topp

Tid: 22. oktober

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Sal: Norsk Brannkasse

Parkering:
Parkeringshus like ved konferansesenteret og en del parkering ved Tjuvholmen. 

Programmet oppdateres fortløpende:

kl. 13.00

kl. 13.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.30

Trenger vi IT i skolen?

Foredragsholder: Bjørn Marthinsen, IKT-direktør i Utdanningsetaten, Oslo kommune

Norske barn og unge tilbringer stadig mer tid foran en skjerm. I 10-årsalderen har nesten alle barn smartelefon med god tilgang til ulike digitale plattformer og medier. Mange opplever mobbing og utestengelse på nett. Foreldre og politikere ønsker å begrense tilgangen til uønsket innhold. I en stadig økende og mer uoversiktlig og fragmentert informasjonsflom, stilles det store krav til barns kritiske medieforståelse og kildekritikk.
Undervisningen i skolen er i økende grad basert på bruk av digitale læringsressurser. Fagfornyelsen stiller økte krav til bruk av IKT og koding. Personlige nettbrett er på full fart inn i barneskolene. Mobiltelefoner samles inn og oppbevares i låste skap. Det er vanskelig å måle effekten av IT på læringsresultatene.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.20

Dårlige digitale verktøy eller dårlige digitale lærere?

Foredragsholdere: Torgeir Nergaard Berg og Marte Syvertsen Fjeld,  lærer og produktansvarlig og Hanne Karlsen, pedagog og produktansvarlig i KF

Når kan vi slutte å snakke om lærerens manglende kompetanse?
Læreren nevnes ofte som en propp i arbeidet med digitaliseringen av skolen. Er dette sant?
Kan det tenkes at andre har et ansvar? I hvor stor grad blir læreren inkludert i beslutningsprosessene?
Har vi læremiddelutviklere også et ansvar?

kl. 14.50

Adaptiv digital matematik

Foredragsholder: Kasper Holst Hansen, Founder & CEO, EduLab (MatteMestern.no)

Hvordan får man som matematiklærer succes med adaptive digitale systemer? Og hvordan kan de sameksistere med de pædagogiske strømninger inden for matematikken og din egen undervisningspraksis i øvrigt?

I Danmark blev der i 2018/19 besvaret og autorettet over 300 mio. matematikspørgsmål på vores digitale læringsportal. Ca. halvdelen af spørgsmålene blev løst via det adaptive system. Det har afsløret en lang række nye muligheder for den digitalt orienterede matematiklærer. Paradoksalt nok skaber intelligente systemer mere frihed til læreren i klasserummet og øger elevernes motivation og faglige fremdrift.

kl. 15.20

Mingling og besøk på stands

kl. 15.40

Fagfornyelsen, hvor digital vil du være?

Foredragsholder: Kristian Harerud Aa, kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal Norsk Forlag

I Gyldendals mange møter med elever, lærere og skoleledere ser vi en skole som endrer seg raskt, og hvor Fagfornyelsen i tillegg til digitaliseringen er tydelige pådrivere for endringen. Vi ser samtidig et stort mangfold i undervisningspraksis, og vi opplever at behovet for valgfrihet og fleksibilitet i skolen er stort. Skolestudio er vårt svar på reformene i norsk skole, Fagfornyelsen og digitalisering.

Kristian Harerud Aa er tidligere lærer, digitalpedagog, kurs- og foredragsholder, nå kommunikasjonsansvarlig i Gyldendal Norsk Forlag.

kl. 16.10

IT-innovasjon i klasserommet: Kan eSport og Gaming utfordre den klassiske pedagogiske læringsmodellen?

Foredragsholdere: Morten Holsve Johansen, Technology & Solutions Manager, Nordic region og Lars Angeltveit, Salgssjef Offentlig i Lenovo

eSport og Gaming er på full fart inn den norske skolen. Vet vi hva dette betyr og har vi en plan for å få mest ut av teknologien vi tilbyr? Vi i Lenovo rydder litt i mytene og presenterer løsninger på dette – og andre lure ting man kan gjøre i et klasserom ved hjelp av IT

kl. 16.40

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn