Hoveddel Side topp

Tid: 29. oktober

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen

Hotellet er lett tilgjengelig med tog samt bybanen. Det er enkelt å komme fra sentrum av byen til Flesland med flybussen.

Parkering:
Bygarasjen, Fjøsangerveien 4. Pris per time: kr. 24,-. Pris per døgn: kr. 150,-.

Programmet oppdateres fortløpende:

kl. 13.00

kl. 13.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland.

kl. 13.30

Hva er viktig med digitalisering av skolen?

Foredragsholder: Øystein Berentsen, Pedagogisk IKT-koordinator, Bergen kommune

Strategiske valg og utfordringer ved implementering av digitale støtteverktøy i læringsarbeidet.
Elevenes muligheter, tilgang og bruk av digitale støtteverktøy sett i lys av kommende fagfornyelse. Status, muligheter og utfordringer med spennende implementeringsarbeid i bergensskolen.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.20

IT innovasjon i klasserommet: Kan eSport og Gaming utfordre den klassiske pedagogiske læringsmodellen?

Foredragsholdere: Morten Holsve Johansen, Technology & Solutions Manager, Nordic region og Lars Angeltveit, Salgssjef Offentlig i Lenovo

eSport og Gaming er på full fart inn den norske skolen. Vet vi hva dette betyr og har vi en plan for å få mest ut av teknologien vi tilbyr? Vi i Lenovo rydder litt i mytene og presenterer løsninger på dette – og andre lure ting man kan gjøre i et klasserom ved hjelp av IT

kl. 14.50

Skolestudio, Gyldendals digitale satsing for Fagfornyelsen.

Foredragsholder: Kristian Harerud Aa, Kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal Norsk Forlag

I Gyldendals mange møter med elever, lærere og skoleledere ser vi en skole som endrer seg raskt, og hvor Fagfornyelsen i tillegg til digitaliseringen er tydelige pådrivere for endringen. Vi ser samtidig et stort mangfold i undervisningspraksis, og vi opplever at behovet for valgfrihet og fleksibilitet i skolen er stort. Skolestudio er vårt svar på reformene i norsk skole, Fagfornyelsen og digitalisering.

Kristian Harerud Aa er tidligere lærer, digitalpedagog, kurs- og foredragsholder, nå kommunikasjonsansvarlig i Gyldendal Norsk Forlag.

kl. 15.20

Mingling og besøk på stands

kl. 15.40

Dårlige digitale verktøy eller dårlige digitale lærere?

Foredragsholdere: Torgeir Nergaard Berg og Marte Syvertsen Fjeld,  lærer og produktansvarlig og Hanne Karlsen, pedagog og produktansvarlig i KF

Når kan vi slutte å snakke om lærerens manglende kompetanse?
Læreren nevnes ofte som en propp i arbeidet med digitaliseringen av skolen. Er dette sant?
Kan det tenkes at andre har et ansvar? I hvor stor grad blir læreren inkludert i beslutningsprosessene?
Har vi læremiddelutviklere også et ansvar?

kl. 16.10

Foredragsholder: TBA

kl. 16.40

Mat og mingling

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn